Kurzy nemeckého jazyka

Kurzy nemeckého jazyka

Informácie o kurzoch:

Úroveň A1 (žiadna znalosť)

Kurz sa okrem konverzácie zameriava na osvojenie si základnej gramatiky.
Konverzácia v nemčine tvorí približne 50% z vyučovacej hodiny.

termín: 02. 03. 2020 – 01. 06. 2020 (40 dní)
v dňoch: pondelok – streda – piatok  (vyučovacia hodina trvá 60 min.)
v čase: 17,00 – 18,00 (čas sa môže ešte upraviť)
Cena kurzu: 200 €
Úroveň A1 (kurz pre opatrovateľky)

Kurz sa zameriava na opatrovateľstvo.
Konverzácia v nemčine tvorí približne 50%-80% z vyučovacej hodiny.

termín: 02. 03. 2020 – 01. 06. 2020 (40 dní)
v dňoch: pondelok – streda – piatok  (vyučovacia hodina trvá 60 min.)
v čase: 17,00 – 18,00 (čas sa môže ešte upraviť)
Cena kurzu: 200 €
Úroveň A2 (predpokladom je základná znalosť jazyka a gramatiky, rozšírená slovná zásoba)

Konverzácia v nemčine tvorí približne 80% z vyučovacej hodiny.

termín: 03. 03. 2020 – 11. 06. 2020 (30 dní)
v dňoch: utorok – štvrtok (vyučovacia hodina trvá 60 min.)
v čase: 17,00 – 18,00 (čas sa môže ešte upraviť)
Cena kurzu: 150 €
Úroveň B1, B2 – konverzačné hodiny (predpokladom je výborná znalosť jazyka a gramatiky úrovne A2, bohatá slovná zásoba)

Konverzácia v nemčine tvorí prevažnú časť z vyučovacej hodiny.

termín: 03. 03. 2020 – 11. 06. 2020 (30 dní)
v dňoch: utorok – štvrtok (vyučovacia hodina trvá 60 min.)
v čase: 15,30 – 16,30 (čas sa môže ešte upraviť)
Cena kurzu: 150 €