Neúradné preklady z/do nemčiny

Neúradné preklady z/do nemčiny

Prekladám texty rôzneho zamerania ako:

  • Neúradné dokumenty rôzneho zamerania
  • Technická dokumentácia (návody na obsluhu strojov a zariadení, bezpečnostné pokyny a iné..)
  • Podniková korešpondencia (maily, letáky..)
  • Rodné a sobášne listy (ak nemusia byť overené)
  • Zmluvy, žiadosti..
  • Dokumenty od rakúskych a nemeckých zamestnávateľov
  • Z poisťovní
  • Lekárske správy
  • Iné podľa náročnosti

Doba prekladu závisí od rozsahu a náročnosti textu, zväčša 3-4 prac. dni.
Cena prekladu sa odvíja podľa počtu NS.
1 NS = 1800 znakov vrátane medzier.
(príklad: bežný formát strany A4 = cca 600 znakov/5€)