Výučba nemeckého jazyka

Výučba nemeckého jazyka

Potrebujete sa naučiť základy reči, gramatiku alebo si oživiť nemčinu konverzáciou?

Efektívna metóda výučby nemeckého jazyka „Sprich mit“, ktorú využívam na svojich hodinách, je orientovaná na formuláciu viet formou otázok a odpovedí.

Na hodinách vediem so študentmi riadený dialóg v nemeckom jazyku, pri ktorom odpovedajú na moje otázky, čím si okrem konverzácie precvičujú a upevňujú slovnú zásobu.
Konverzácia v nemčine predstavuje cca 50 – 80% z vyučovacieho času. Zároveň si tiež, podľa potreby, vysvetľujeme gramatiku.

Učím individuálne alebo formou kurzu v počte 2-6 osôb.

1. vyučovacia hodina trvá 60 min. prípadne 90 min. (+ 5 min.prestávka) podľa požiadavky študenta.

Učebné podklady sú k dispozícii.